Sunday, June 2, 2019

Sri Sri Baba Bhajan Brahmachari Mahasamadhi Utsav 2018
Baba Shuddhaanandaa speaking for audience listening raptly


Baba Shuddhaanandaa offering 108 flowers for Baba Bhajan


Baba Shuddhaanandaa offering Prasad to devotees


Baba Shuddhaanandaa talking to audience while Baba Bhajan looks on

No comments: